BẢNG GIÁ RĂNG THÁO LẮP

BẢNG GIÁ RĂNG THÁO LẮP

BẢNG GIÁ RĂNG THÁO LẮP

BẢNG GIÁ RĂNG THÁO LẮP
Bảng giá răng tháo lắp (tính từ 3 răng trở lên)

Bảng giá răng tháo lắp (tính từ 3 răng trở lên)

Răng nhựa VN: 000/ R Răng nhựa Nhật/ Mỹ: 000/ R Răng composit Mỹ (Excillent): 000/ R Răng sứ (Vita- Đức): 000/ R
Facebook