Tiểu Phẫu

Tiểu phẫu nhổ răng khôn, Phẫu thuật tạo hình nướu (tạo hình lợi) và điều chỉnh đường cười hở nướu (lợi). Tiểu phẫu nhổ răng khôn (nhổ răng cùng – nhổ răng số 8) răng mọc ngầm, răng mọc kẹt… nhổ răng không đau bằng máy phẫu thuật siêu âm Piezotome an toàn, không xâm lấn